Trädgård

Bambu

Vad är bambu?
I motsats till vad många tror är bambu inte ett träd utan ett gräs vars stammar långsamt blir träiga. Vissa bambuarter kan bli upp till 30 meter höga, vilket beror på att stammarna är så tjocka. Bambu växer extremt snabbt; det finns arter som du bokstavligen kan se växa. Delvis på grund av dessa egenskaper är bambu ett attraktivt alternativ till tropiska lövträd i trädgården.

Fördelarna med bambu
Bambu har ett karakteristiskt utseende som passar bra i en orientalisk eller naturlig trädgård.
Bambusstammarna har en hårdhet som är jämförbar med ek. När det bearbetas till plankor är det helt stenhårt och är ett av de hårdaste träslagen som finns.
Bambu är ett gräs och växer också som ett gräs. Dess omsättningshastighet är tre till fyra gånger högre än för vanligt trä.
Bambu expanderar eller krymper knappt alls.
Bambuskogarna förblir intakta eftersom växtens rötter omedelbart producerar nya skott efter avverkning.